ಸೋಮವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2012

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ !

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿನ !
ಬೃಹತ್ ಬದುಕಿನಲಿ
ಜಾರಿಹೋದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂವತ್ಸರ
ಹಳೆಯ ನೆನಪು, ಹೊಸ ಕನಸು
ಮೈಗೂಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ
ಶುದ್ದ ಸಂಕ್ರಮಣ
ಹಳೆಯ ನೋವಿಗೆ ಮಂಜುಗಣ್ಣಿನ
ವಿದಾಯ
ಹೊಸ ಹರುಷಕೆ ಅದೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ
ನಿಚ್ಚಳ ಆದಾಯ
ಪ್ರಳಯವೂ ಘಟಿಸದ ಕ್ರುದ್ದ
ಜಗತ್ತಿನಲಿ
ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅನುಕ್ಷಣವು
ಮುಳುಗೇಳುವ ದ್ವೀಪಗಳು
ಆ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳು ಹತ್ತಿರ ಸರಿದು
ಒಂದೇ ಖಂಡವಾಗುವ
ಖುಷಿಯಲಿ, ಆಸೆಯಲಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ
೨೦೧೩ ನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ !!!
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.